Non classé

Alternatieven voor hardchroom: Welke technologieën voor welke eigenschappen?

In het kader van het Interreg-project Alt Ctrl Trans werken wij aan de mechanische karakterisering van verschillende afzettingen die een alternatief voor chroom VI mogelijk maken. In dit verband is het van belang te weten welke technologische vooruitgang reeds is geboekt en op welke beperkingen de fabrikanten zijn gestuit. De door het A3TS georganiseerde dagen over “de algemene toestand van technologieën zonder chroom VI” zijn voor ons dus een gelegenheid om deze problemen rechtstreeks met industriëlen van buiten het gebied te kunnen bespreken. En tot slot, om te weten te komen welke vooruitgang is geboekt ten aanzien van het door REACH opgelegde tijdschema. Professor Véronique Vitry (projectleider) gaf een presentatie getiteld: “Alternatief voor hard chroom: welke technologieën voor welke eigenschappen?

Berichtnavigatie